Browse Domains by Extension "edu.ua"


Донецький національний технічний університет

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» є одним із передових і найстаріших закладів вищої освіти Східної України. У ДВНЗ «ДонНТУ» ведеться підготовка…

www.donntu.edu.ua

Донецький національний технічний університет двнз

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Про університет: історія, структура, фотогалерея, контакти. Освітні послуги: абітурієнт, переведення та поновлення, аспірантура, докторантура, навчання іноземців. Освітні…

www.npu.edu.ua

вища освіта україні ВНЗ України

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного…

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

www.tnpu.edu.ua

ТНПУ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ пед університет

Український Католицький Університет

Український Католицький Університет є відкритою академічною спільнотою, яка живе східно-християнською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів,…

www.ucu.edu.ua

український Католицький університет відкритою АКАДЕМІЧНОЮ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next →