Browse Domains by Tag/Keyword "elevregister"


SchoolSoft - Det användarvänliga helhetsstödet för lärande och skolutveckling | SchoolSoft

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.

www.schoolsoft.se

Elevregister Iup Utvecklingssamtal Webbaserat Kommunikation