Browse Domains by Tag/Keyword "iKelp"


Reštauračný systém iKelp POS Mobile - iKelp POS Mobile

Reštauračný systém s bohatou funkcionalitou, ktorý komunikuje priamo s vašími hosťami. Jednodnuchý na ovládanie s veľa nasadeniami.

www.ikelp.com

IKelp POS Mobile Systém Pre

iKelp Softvér pre vaše úspešné podnikanie - iKelp

Portál produktov iKelp, kde patria iKelp Predajca s riešeniami POS Mobile, POS Pokladňa, iKelp Dochádzka a iKelp Jedáleň. Produkty pomáhajú zjednodušovať agentu v sklade vo firme, reštaurácii, kaviarni a stravovacích zariadeniach.

www.ikelp.sk

Software IKelp Home Uvod Softver