Browse Domains by Tag/Keyword "pedagogiska"


Allemansdata pedagogiska datorprogram

Övningsprogram för förskola, grundskola och särskola. Lek och lär, träna matte, läs och skriv mm

www.allemansdata.se

Allemansdata Pedagogiska Datorprogram övningsprogram För

Björn Lundén Information – förenklar ditt företagande

Vi förenklar ditt företagande. Genom smarta programvaror, pedagogiska utbildningar, lättfattliga handböcker, mm.

www.blinfo.se

Lund Renklar Ditt Retagande Förenklar

Enkätverktyg — Skapa era enkäter och undersökningar i InSurvey

Hantera era enkätundersökningar och webbundersökningar i marknadens bästa enkätverktyg.

www.insurvey.se

Enkätverktyg Era Enkäter Undersökningar Insurvey

Katolska pedagogiska nämnden - Katolska Pedagogiska Nämnden

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna.

www.kpn.se

Katolska Pedagogiska Mnden Nämnden KPN

www.kunskapsstjarnan.se


Tinia AB

Tinia är en växande strategisk helhetsleverantör av pedagogiska och framtidsanpassade IT-lösningar.

www.tinia.se

Tinia Växande Strategisk Helhetsleverantör Pedagogiska