Browse Domains by Tag/Keyword "povolenie"


AGAD | ateliér grafiky architektúry a dizajnu

architekt, projektant, dizajner, interierovy dizajner, grafik, ucitel, skolitel, mentor, architekti, projektanti, grafici, dizajneri, interierovi dizajneri, ucitelia, skolitelia, architektura, projekcia, projekt, dizajn, interier, urbanizmus, grafika, render, rendering, vizualizacie, skola dizajnu,…

www.agad.sk

Architekt Projektant Dizajner Interierovy Grafik

www.fva.sk


Stavebné povolenie, kolaudácia, ... bez námahy !

Stavebné povolenie, územné rozhodnutie, dodatočné stavebné povolenie, zmena stavby pred jej dokončením, zmena účelu využitia stavby, búracie povolenie, kolaudácia, vodoprávne povolenie, vyňatie z pôdneho fondu, nový stavebný zákon a všetko súvisiace - stavebný pozemok, projekt,…

www.ipb.sk

Bratislava Stavebné Povolenie Stavebný Dozor

Legis Telum

Legis Telum - združenie vlastníkov strelných zbraní

www.legistelum.sk

LEGIS Telum Občianské Združenie Zbraň