Browse Domains by Tag/Keyword "Powiatowych"


www.zarzaddrog.republika.pl


Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu jest jednostką organizacyją Starostwa Powiatowego. Został powołany uchwałą Rady Powiatu Sandomierskiego nr IV/20/99 z dnia 26 marca 1999 roku.

www.zdp-sandomierz.info