Browse Domains by Tag/Keyword "regelverk"


Helsetilsynet - Helsetilsynet

Tilsynsmyndigheter for barnevern, sosial- og helsetjenestene i Norge.

www.helsetilsynet.no

Helsetilsynet Statens Helsetilsyn Tilsyn Barnevern

www.hmsetatene.no


Forsiden - Oljedirektoratet

Informasjon om direktoratet, regelverk, ressursforvaltning, prosjekter, pressemeldinger, publikasjoner og faktasider.

www.npd.no

Forsiden Oljedirektoratet Direktoratet Regelverk Ressursforvaltning

Veiviser til HMS-regelverket - Regelhjelp.no

Tilsynsetatenes veiviser til HMS-regelverket: Her finner du de viktigste helse-, miljø og sikkerhetskravene til din bransje.

www.regelhjelp.no

HMS Forskriften Internkontroll Arbeidsmiljø Brannvern