Browse Domains by Tag/Keyword "tilsyn"


Vi fremmer et godt arbejdsmiljø - Arbejdstilsynet

Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vi fører tilsyn med virksomheder med henblik på at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø.

www.at.dk

Arbejdstilsynet Arbejdsmiljø Tilsyn Regler Smiley

Ballerup Sprogcenter | Forside | Vi tilbyder dansk som andetsprog til voksne udlændinge

Vi tilbyder undervisning i dansk som andetsprog, herunder undervisning i dansk kultur og danske samfundsforhold.

www.ballerupsprogcenter.dk

Ballerup Sprogcenter Institution Undervisning Dansk

Forum for kontroll og tilsyn - Hjem

Forum for Kontroll og Tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

www.fkt.no

Forum Kontroll Tilsyn

www.juulsvagt.dk


Mattilsynet | Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Helsemessig trygg mat/drikkevann. God helse hos planter/fisk/landdyr. God velferd/respekt for dyr. Ivareta helse, kvalitet, miljø og forbrukere i matproduksjon.

www.mattilsynet.no

Mattilsynet Statens Tilsyn Planter Fisk

Midtconsult | Rådgivende ingeniører inden for byggeri, anlæg og miljø

Midtconsult løser – som rådgivende ingeniører – opgaver effektivt og enkelt, så løsningerne passer præcist til kundens behov.

www.midtconsult.dk

Akustik Jmilj Trafikst Rum Bygningsakustik

Forbrugerombudsmanden - tilsyn med markedsføring - Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der bl.a. fører tilsyn med, at markedsføringsloven bliver overholdt. På hjemmesiden kan du bl.a. find

www.net-tjek.dk

Forbrugerombudsmanden Tilsyn Markedsføring Uafhængig Myndighed

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

www.nve.no

Nve Vann Energi Kraft Str M

Forside - Psykolognævnet

Psykolognævnet har til opgave at autorisere psykologer samt at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke. På hjemmesiden finder du alt relevant materiale om blandt andet autorisation, oversigt over autoriserede psykologer i Danmark. Du kan finde materiale om lovgivning med mere.

www.pn.sm.dk

Forside Psykolognævnet Til Opgave Autorisere

Statens jernbanetilsyn – tog, bane, taubaner og tivoli

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge.

www.sjt.no

Statens Jernbanetilsyn Tog Bane Taubaner

 1 2 Next →