Browse Domains by Tag/Keyword "utvecklingssamtal"


A&O konsult

A&O konsult, arbets- och organisationskonsult i Lund. George Smidelik och Monica Smidelik är sedan 1982 verksamma inom organisationsutveckling, vuxenpedagogik, projektledning, personal- och ledarutveckling. Våra kunder är framför allt medelstora och stora svenska och multinationella…

www.a-o.se

Arbetsledning Arbetsorganisation Arbetspsykologi Chefs Och

SchoolSoft - Det användarvänliga helhetsstödet för lärande och skolutveckling | SchoolSoft

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.

www.schoolsoft.se

Elevregister Iup Utvecklingssamtal Webbaserat Kommunikation